Ученически съвет

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред ръководството на училището, педагогическия съвет и училищното настоятелство. В този смисъл основната цел на училищния съвет е да осъществява комуникация между учениците от една страна и горепосочените институции от друга.

Ученическият съвет има четири основни задачи:

  1. Защита на правата на учащите в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров” в съответствие с Правилника на училището.
  2. Съблюдаване на изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на училището.
  3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, празненства и др.
  4. Представляване  на учениците на училището пред други институции.

Ученически съвет на ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”:

Председател:               Делчо Георгиев Георгиев 
Зам. председател:      Йордан Благоев Младенов

Представители на класовете:

Клас

Име, презиме, фамилия

Марин Христов Митков

Етем Адем Салим

10А

Ивелин Златков Иванов

10Б

Ахмедали Симеонов Райчев

11А

Атанас Георгиев Ангелов

11Б

Дончо Маргаритов Дончев

11В

Едис Бахтенур Мехмед

12А

Лазар Бончев Милев

12Б

Джансу Рафет Рафет

12В

Синан Метин Ахмед

Permanent link to this article: http://www.pgthaskovo.com/?page_id=36

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.