Учители

У Ч И Т Е Л И

e_mail:
инж. Донка Станчева Директор pgt_haskovo@mail.bg
инж. Стоянка Петрова Помощник-директор по учебно-производствената дейност stppetrova@abv.bg
Мария Мариновска български език и литература mgm_666@abv.bg
Донка Георгиева български език и литература biaaas1@abv.bg
Красимира Костова английски език, български език и лтература krassi_kostova@abv.bg
Тонка Кавалова немски и руски език
Елена Язаджиева математика elikata1@abv.bg
Желязко Христов математика, физика  и астрономия, информационни технолигии pichetemi@abv.bg
Маргарита Добрева математика, информатика kitikat@abv.bg
инж. Лидия Лазарова информатика, информационни технологии, електроника lilazarova@abv.bg
Павлина Делчева география и икономика pavi_69@abv.bg
Лидия Маджарова философски цикъл lidiq_madjarova@abv.bg
Миглена Никовска химия и опазване на околната среда, биология meganche@abv.bg
Петър Петров физическо възпитание и спорт, уч. практика по управление на МПС ippe6ka@abv.bg
Георги Чобанов физическо възпитание и спорт georgechobanov@abv.bg
Валентина Кисьова икономически дисциплини vkisiovabg@mail.bg
инж.Вели Еюб електрообзавеждане на автомобила
инж.Недялка Николова ДВГ nikolova_nd@abv.bg
инж.Ангел Съкалиев конструкция и експлоатация на автомобила angel7707@abv.bg
инж.Атанас Атанасов учебна практика atanass84@abv.bg
инж.Ангел Кирев безопасност на движението по пътищата, уч. практика по управление на МПС akirev@abv.bg

Permanent link to this article: http://www.pgthaskovo.com/?page_id=29

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.